2: Ventelister

Print Friendly, PDF & Email

Foreningen fører tre ventelister: 

  1. Den interne: Kun beboere i ABSJG kan skrive sig på den interne venteliste, hvis man ønsker at kunne flytte rundt internt i ejendommen. Ønsker man at komme på den interne venteliste kan man skrive til formanden på bestyrelse@absjg.dk. Man slettes automatisk fra listen, når man fraflytter foreningen.
  2. Den eksterne: Denne venteliste er kun for personer, der er anbefalet af en andelshaver. Hver beboer kan skrive en person op på denne venteliste. Denne eksterne venteliste føres kun for personer med tilknytning til eksisterende beboere i foreningen. Brug dette ansøgningsskema og send via mail til formanden, på bestyrelse@absjg.dk
  3. Den åbne: Foreningen har oprettet en venteliste for folk udefra. Denne venteliste er tilgængelig for alle, og der er 200 pladser. Den åbne venteliste administreres via Flatr. Tryk her for at skrive dig op.

Garage ventelisten er kun for andelshavere. Man slettes automatisk fra listen, når man fraflytter foreningen. Der kan kun lejes én garage pr. andelslejlighed uanset venteliste. Skriv mail til bestyrelsen, for at blive skrevet op.

Udsendelse af salgsopstilling til intern/ekstern venteliste:

Når du som andelshaver har en køber i sigte, bedes du aftale tidspunkt for fremvisning hos bestyrelsen. Der skal laves en salgsopstilling, pris og en beskrivelse af lejligheden, som du er meget velkommen til at skrive selv.

Bestyrelsen indhenter oplysning om andelsværdien og månedlige udgifter.

Lejligheden udbydes på ventelisterne med 14 dages frist og med orientering om fremvisningsdagen. Er der ikke nogen på ventelisterne, der vil købe lejligheden, kan du selv indstille en køber/udbyde lejligheden til salg i fri handel.

Giver du en ekstern køber nedslag i prisen i forhold til den pris, der blev udbudt til ventelisterne, SKAL lejligheden udbydes til ventelisterne til den nedsatte pris. Dette skyldes, at du fremsætter et nyt tilbud, og ventelisterne har fortrinsret til at købe lejlighederne iht. vedtægterne.

Sælges lejligheden ikke på den i foreningen interne eller eksterne venteliste, udbydes den via den åbne venteliste hos Flatr.