Storskrald

Print Friendly, PDF & Email

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald. Dette inkluderer dog ikke trailere, motorcykler, knallerter, biler, campingvogne, lystbåde mv. samt dele heraf.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder, herunder renovering og nedrivning, der udføres af den enkelte husstand uden bistand fra en håndværksvirksomhed, er storskrald. Dog anses følgende typer affald ikke som storskrald:

·         Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende
·         Sanitetsudstyr, glas og spejle
·         Tagplader
·         Gips
·         Jord/sten/grus

Uanset størrelse eller mængde betragtes følgende ikke som storskrald: forrådneligt og/eller ildelugtende affald, elektronikaffald, farligt affald, pvc-affald, imprægneret træ, papir, pap, glas og haveaffald. Større grene, stammer og stød er dog henregnet til storskrald.

Afhentningen af bygningsaffald kan bestilles hos en transportør for erhvervsaffald. Du finde en på listen over transportører. Du har selvfølgelig også mulighed for at aflevere affaldet på en af kommunens genbrugsstationer.

Etageejendomme:
Der indgås en aftale mellem Københavns Kommune og grundejeren eller den affaldsansvarlige om valg af en af følgende indsamlingsmåder:

1. Storskrald anbringes i en bunke et let tilgængeligt sted i terrænniveau, enten i et særskilt storskraldsrum eller på et aftalt sted i ejendommens gård/på fortovet.

2. Storskrald anbringes i den opstillede container (midlertidigt eller permanent opstillet).

I forbindelse med indsamlingen af storskrald, indsamles også elektronikaffald, herunder hårde hvidevarer. Vi anbefaler ved udskiftning at de gamle elementer bliver bortskaffet af leverandør. Elektronikaffaldet skal anbringes i en særskilt bunke ved siden af bunken eller containeren med storskrald.

Storskraldet skal holdes tydeligt adskilt fra øvrigt indbo og genstande, så der ikke er tvivl om, hvad der skal hentes som storskrald.

Sidst redigeret 8/5 – 2018 af KK – link til KK webside