Fremleje

Print Friendly, PDF & Email

FREMLEJE AF ANDELSLEJLIGHED

FREMLEJE AF EN ANDELSLEJLIGHED SKER PÅ FØLGENDE MÅDE:
Du henvender dig til bestyrelsen i god tid, med dit ønske og dokumentation (inden der laves endelig aftale med evt. fremlejer), som skal opfylde den til enhver tid gældende lejelovs krav. Se § 12 i vedtægterne*.

Herefter vil CEJ fremsende en fremleje kontrakt til andelshaver, som efter udfyldelse og før underskrift af fremlejer, skal gennemses af AB SJG`s bestyrelse eller administrator C.E. Jensen.
Efter underskrift af udlejer (andelshaver) og fremlejer, fremsendes eller faxes kopi til bestyrelsen/C.E.Jensen

Følgende godkendes af bestyrelsen, arbejdsmæssig udstationering, midlertidigt arbejde, uddannelse, studieophold, midlertidigt begrundet fravær på grund af sygdom.

* § 12 En  andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne  sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter den til enhver tid gældende lejelov.