Adkomsterklæringer

Print Friendly, PDF & Email

UDFÆRDIGELSEN AF ADKOMSTERKLÆRINGER ER PÅLAGT ABSJG VED LOV. 
Andelsforeningen har ved en fuldmagt givet C.E.J. bemyndigelse til udfærdigelsen af adkomsterklæringer.

Ved lånoptagelse:

Udfyldelse af adkomsterklæring med/uden rekvirering af bilag………..1.700,00 kr.
Fremsendelse af oplysninger til brug for optagelse af lån………….200,00 kr.

Andre udgifter:

Overdragelsesaftale inkl. nøgletalsbilag………..9.800 kr.
Afregning panthavere…………………………………1.000  kr. pr. pant/udlæg
Deloverdragelse uden økonomi……………………..4.800 kr.
Sammenlægning af lejligheder:……………………..10.000 kr.
.
Ved andelsoverdragelse opkræves hos sælger:

Gebyr til tinglysningen (andelsboligen) pr. forespørgsel: 30,00 kr.
(opkræves uanset, om der er lån i andelsboligforeningen eller ej)

Alle priser tillægges moms efter 1/1-2011

Prisstigninger kan forekomme.