3a: Tjekliste til vurderingen

Print Friendly, PDF & Email

Vigtigt, husk du skal indhente og fremvise: se salgsbrochure

Godkendelse af EL – attest udarbejdes af Elinstallationsfirma Lyders & Svend G, 38 33 15 52
Godkendelse af VVS – attest udarbejdet af Dige VVS, 38 71 98 07.
Disse to attester bestilles og betales af andelshaver.

Derefter skal vurdering af andelen bestilles hos CERA/Andelsvurderinger.dk. Vurderingen bookes online på https://www.andelsvurderinger.dk/

En repræsentant fra bestyrelsen skal være til stede ved vurderingen. Sørg derfor for at koordinere tidspunktet med bestyrelsen.

Alle forhold beskrevet i el og VVS attester skal være udbedret før vurderingen, da de ellers vil blive fradraget ved salget.

VIGTIGT: Er der forhold, der skal godkendes/ anmeldes til Center for Byggeri i kommunen?
Download ansøgning om byggearbejde på KK.dk.
Du kan udfylde anmeldelsen før du downloader/saver den på din PC)

Vejledning til anmeldelse af forskellige former for byggearbejde – lejlighed:

1. Få overblik over hvilke forbedringer, der er lavet i hvilke rum? Du kan udfylde det skema, valuaren fremsender.
2. Hav dine originale regninger for forbedringer klar.
3. Hav opgørelse over de forbedringer, du har overtaget klar.
4. Hav den tidligere vurdering klar (der kan være tilfælde, hvor der ikke foreligger en tidligere vurdering).
5. Hav din overdragelsesaftale klar (der kan være tilfælde, hvor der ikke foreligger en tidligere overdragelsesaftale).
6. Tag stilling til, om du ønsker at sælge løsøre og hvis ja: hav regningerne klar.
7. Byggetilladelser: har du lavet ændringer, der kræver byggetilladelse, skal denne fremvises. Kopi af EL og VVS attester skal gives til vurderingsmanden
8. Under selve besigtigelsen bør du skrive ned, hvis der er papirer, vurderingsmanden beder dig om at fremskaffe, så du kan fremsende dem. Du bør notere, hvis du får at vide, at der er forhold, der skal anmeldes og godkendes af Center for Byggeri i kommunen.
Disse attester betales af andelshaver selv.