3: Vurdering af vedligeholdelsestilstand af andelen

Print Friendly, PDF & Email

Vurdering: se brochure

Inden vurderingen kan ske, skal der have været El og VVS syn – spørg bestyrelsen om hvilke firmaer der er godkendt. Det skal være de samme der laver det, der ikke kunne godkendes og begge dele betales af sælger. I sjældne tilfælde vil køber selv forestå udbedringen af manglerne og administration for Andelsboligforeningen vil tilbage det beløb, der står i synsrapporten indtil nye andelshaver har udbedret og kan fremvise faktura herfor,

Vurderingen bestilles direkte af sælger hos CERA/ andelsvurderinger.dk. Man skal sikre sig, at en repræsentant fra bestyrelsen kan deltage i synet.

Du vil modtage et brev fra vurderingsfirmaet med dato og tid og oplysning om hvilke informationer du bedes have klar, og hvilke dokumenter der skal bruges.

For at du kan forberede dig så godt som muligt, så se under pkt. krav ved salg og begynd i god tid med at søge kommunen, hvis der er foretaget renoveringer, som skal godkendes af Københavns Kommune inden salg.

Det tager minimum 14 dage (10 arbejdsdage) fra alle papirer og oplysninger er modtaget, til vurderingsrapporten foreligger.

Har du ikke papirerne klar til selve besigtigelsen, skal de fremsendes til vurderingsmanden inden for 5 -7 dage. Går der mere end 3-4 uger fra besigtigelsen, inden papirerne fremsendes, kan vurderingsmanden ikke lave en rapport på baggrund af denne besigtigelse, men skal ud og besigtige lejligheden igen. Første besigtigelse betales via overdragelsesaftalen med ½ til hver – køber/ sælger. Anden besigtigelse betales af sælger.

Når vurderingsmanden har udfærdiget vurderingsrapporten, sendes den via mail til sælger og bestyrelse. Bestyrelsen og sælger skal godkende rapporten og er der uklarhed om nogle forhold, skal de klargøres/ rettes.

Det er din pligt og dit ansvar som nuværende andelshaver og kommende sælger at få diverse forhold i lejligheden anmeldt og godkendt, så det er en lovlig lejlighed, du overdrager. Det betyder, at du også er ansvarlig for lovliggørelse mv. af forhold i lejligheden, der ikke tidligere er godkendt. Det kan f.eks. være nedsænkede gipslofter, etablering af badeværelse, blændede døre eller nedlagte vægge.

Vurdering og attester må højst være et ½ år gamle ved overdragelsen.

Attester:
Andelshaver skal når der begynder at være aktivitet omkring salg og evt. køber fundet, bestille el og VVS syn.
Disse skal foretages af de til ejendommen tilknyttede installationsfirmaer, som oplyses af bestyrelsen. Disse to attester bestilles og betales af andelshaver.
Andelshaver skal inden overdragelsen selv få udbedret ulovligheder, fejl og mangler af autoriserede håndværker og fremvise kvittering.
Hvis køber ytrer ønske om at ville istandsætte andelen indenfor 3 mdr. efter overdragelsen og dette vil involvere udbedring af el og VVS, deponeres beløb hos ejendomsadministrator, som el og VVS synet har fastsat. Køber skal så godtgøre udbedringen ved fremvisning af regning fra autoriseret firma for at få udbetalt det fastsatte beløb.