4: Overdragelse

Print Friendly, PDF & Email

Senest 3 uger før overdragelsesdagen, skal overdragelsesaftalen skrives under.

Køber og sælger vil blive inviteret til et møde med mindst 2 bestyrelses-medlemmer, hvor aftalen gennemgås, godkendes og underskrives af alle parter.

Derudover gennemgås andelsboligforeningens Husorden og Husorden for altaner.

Sælger og køber skal aftale tømning af andel, samt loft og det skal registreres hvor mange systemnøgler, der bliver afleveret.

Her er en Velkomst brochure som PDF og vær opmærksom på procedurerne omkring ombygning/ renovering/ istandsættelse af andelen – se mere her

Afregning:

Afregningen vil typisk ske indenfor en måned efter overdragelsesdatoen med fradrag for et beløb der fastsættes af CEJ/ bestyrelse til evt. klager fra sælger.

 

Vedr. andels-ejendomsmæglerforespørgsel:
Hvis du/I vælger at indgå en formidlingsaftale med en ejendomsmægler ifm.salg af lejlighed, skal I være opmærksomme på, at administrator opkræver et gebyr ved fremsendelse af dokumenter til mægler.

Det er bestyrelsens erfaring, at ejendomsmæglere generelt informerer kunden om, at administrator tager gebyr for dokumenthåndtering, da beløbet står påført den formidlingsaftale, man som køber underskriver som accept af aftalen.